نوشته‌ها

شیر کشویی فلکه های دروازه ای

شیر کشویی فلکه های دروازه ای

گیت ولو شیر فلکه های کشویی را با نامه های مختلفی می شناسیم، شیر در…