به ما ایمیل بفرستید

تماس با ما

برای تماس با انبار و واحد های فروش از خطوط زیر استفاده کنید


تلفن واحد فروش : ۳۶۶۲۰۲۴۷ – ۳۶۶۲۵۲۵۶

تلفن واحد فروش ۲ : ۳۳۰۱۳۳۵۱ – ۳۳۰۱۶۷۲۶

فکس واحد فروش و انبار : ۸۹۷۸۵۹۹۱

ایمیل : alireza.mohammadshah@gmail.com


تلفن مستقیم مدیریت : ۰۹۱۲۱۴۹۳۳۰۲ طهماسبی