حفاری ساحلی

حفاری و فراساحلی آذر حفار امیر سام

تامین کالاها توسط نانواستیل

  • فروش کنترل ولو در سایز های مختلف
  • پرشر ترانسمیتر
  • تامین قطعات مصرفی خطوط لوله
  • تامین اتصالات واحد های عمرانی