پرتو تجارت یگانه

مجموعه ای از کلیه ملزومات خطوط لوله صنعتی و ساختمانی

۳۴۰

مشتریان گروه های پرتو تجارت یگانه

۳۸

اجرای پروژه موفق در سراسر ایران

شرکت پرتو تجارت یگانه

این مجموعه با گردهم آوری گروه های کاری فعال و همین طور خوش نام صنف لوله و اتصالات توانسته است یکی از بهترین گروه های فروش و اجرای ایران را به وجود آورد، انبار بزرگ و امکانات پیشرفته لجستیک و دسترسی آسان به سراسر تهران بزرگ ما را از سایرین متمایز کرده است

برخی مشتریان ما

حفاری ساحلی